Search results

 1. Energetické a ekonomické posúdenie rodinného domu s OZE
  Mikolajčíková Katarína ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings renewable energy sources heat pump biomass obnoviteľné zdroje energie solárny kolektor tepelné čerpadlo biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101056
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analýza prevádzky tepelného čerpadla, návrh na zvýšenie účinnosti
  Lešťáková Miriam ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 648
  heat pump tepelné čerpadlo analýza prevádzky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103624
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda - voda pre vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Valuška Viliam ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 61
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering energy efficiency economic return heat pump design energetická efektívnosť ekonomická návratnosť tepelné čerpadlo návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103693
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
  Kalus Ondrej ; J  Muškát Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 61
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering boiler hot water preparation heating underfloor heating heat pump podlahové vykurovanie tepelné čerpadlo tepelná strata príprava teplej vody vykurovanie kotol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103808
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Návrh vetrania, zdroja tepla a chladu halového objektu nákupného strediska
  Czifra Zsolt ; V  Füri Belo (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 24
  Building Services heat pump distribution design návrh tepelná strata tepelné čerpadlo distribúcia vzduchotechnická jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100831
  diplomová práca
  book

  book

 6. Využitie fotovoltaiky na podporu vykurovania/chladenia administratívnej budovy pomocou tepelného čerpadla
  Töröková Zuzana ; V  Kalús Daniel (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 24
  Building Services heat pump energy savings úspora energie tepelné čerpadlo fotovoltaika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100246
  diplomová práca
  book

  book

 7. Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany v energeticky úspornej budove
  Némethová Ema ; V  Kalús Daniel (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 24
  Building Services heating heat pump vykurovanie tepelné čerpadlo chladenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100784
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh nízkoteplotného vykurovania s tepelným čerpadlom pre budovu hotela
  Jakub František ; V  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services heating heat pump tepelné straty tepelné čerpadlo vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94854
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda-voda pre vykurovanie v rodinnom dome
  Ševec Ján ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering economic efficiency heat pump tepelné čerpadlo ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95171
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vyhodnotenie použitia tepelného čerpadla vzduch-voda pri rekonštrukcii rodinného domu
  Hlinka Michal ; J  Tomlein Peter (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering insulation heat pump heat consumption tepelné čerpadlo potreba energie potreba tepla tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85475
  diplomová práca
  book

  book