Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus25563 ddp^"
 1. Vplyv zvýšeného obsahu medi na vlastnosti bezolovnatých spájok
  Trnavská Andrea ; M  Rízeková Trnková Lýdia (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 667 . - 77s CD
  Materials Engineering soldering fractography microstructure spájkovaný spoj statická skúška ťahom spájkovanie fraktografia lomová plocha technológie spájkovania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analysis of Zn-based coating alloys
  Gondek Ján ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 667 . - 64s CD
  Materials Engineering microstructure mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99693
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štruktúrne zmeny ledeburitickej ocele pri popúšťaní
  Zahradník Juraj ; M  Jurči Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering carbides hardness microstructure zvyškový austenit tvrdosť mikroštruktúra zmrazovanie karbidy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90861
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. The effect of redrawing on microstructure of Zn-Al-Mg coating layer
  Mišík Jozef ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering wire drawing galvanizing microstructure mikroštruktúra ťahanie drôtov zinkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv tepelného účinku laserového lúča na vlastnosti ocele TRIP 780 s rôznym stupňom deformácie
  Valko Martin ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser laser microstructure hardness deformation laser welding makroštruktúra pretvorenie laserové zváranie tvrdosť mikroštruktúra laser laser strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94932
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Vplyv parametrov laserového lúča na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 780
  Sedlák Ján ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser welding microstructure mikrotvrdosť makroštruktúra mikroštruktúra laserové zváranie strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94928
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Effect of redrawing on microstructure changes of Zn-Al-Mg coating
  Hlavna Martin  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 113s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79738
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv zvárania na fázové premeny v TOO ocele Xabo890
  Kalnický Radovan ; J  Mráz Ľuboš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials microstructure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85327
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Oteruvzdornosť návarov zhotovených pomocou laserového lúča
  Petrovič Marek ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials abrasive wear microstructure laser cladding mikroštruktúra abrazívne opotrebenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85131
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Formovanie mikroštruktúry v peritektickej zliatine na báze TiAl
  Mičian Michal ; J0030  Lapin Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials directional solidification microstructure mikroštruktúra intermetalické zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86347
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book