Search results

 1. Analysis of Zn-based coating alloys
  Gondek Ján ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 667 . - 64s CD
  Materials Engineering microstructure mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99693
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv zvýšeného obsahu medi na vlastnosti bezolovnatých spájok
  Trnavská Andrea ; M  Rízeková Trnková Lýdia (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 77s CD
  Materials Engineering soldering fractography microstructure spájkovaný spoj statická skúška ťahom spájkovanie fraktografia lomová plocha technológie spájkovania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štruktúrne zmeny ledeburitickej ocele pri popúšťaní
  Zahradník Juraj ; M  Jurči Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering carbides hardness microstructure zvyškový austenit tvrdosť mikroštruktúra zmrazovanie karbidy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90861
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. The effect of redrawing on microstructure of Zn-Al-Mg coating layer
  Mišík Jozef ; M1000  Kusý Martin (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering wire drawing galvanizing microstructure mikroštruktúra ťahanie drôtov zinkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv parametrov laserového lúča na vlastnosti zvarových spojov ocele TRIP 780
  Sedlák Ján ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser welding microstructure mikrotvrdosť makroštruktúra mikroštruktúra laserové zváranie strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94928
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Vplyv tepelného účinku laserového lúča na vlastnosti ocele TRIP 780 s rôznym stupňom deformácie
  Valko Martin ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser laser microstructure hardness deformation laser welding makroštruktúra pretvorenie laserové zváranie tvrdosť mikroštruktúra laser laser strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94932
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Vplyv zvárania na fázové premeny v TOO ocele Xabo890
  Kalnický Radovan ; J  Mráz Ľuboš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials microstructure
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85327
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Štúdium vplyvu podmienok kryštalizácie silumínu AlSi12 na morfológiu eutektického kremíka a charakter porušenia zliatiny.
  Majtánová Lucia ; V110  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012 . - 75 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry microstructure crystallization aluminum mikroštruktúra hliníkové zliatiny hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82246
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Štúdium vplyvu rýchlosti kryštalizácie taveniny na tvorbu primárnej štruktúry rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
  Koyšová Dominika  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 79 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry carbides crystallization microstructure karbidy mikroštruktúra rýchlorezná oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Štruktúra materiálov pre fúzne reaktory
  Kollár Peter  Skarba Michal (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 80s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure TEM mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79600
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book