Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus25563 ddz^"
 1. Columnar to equiaxed transition in the intermetallic titanium alloys : dissertation thesis
  Klimová Alena ; M1000  Lapin Juraj (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 107 s
  Materials Engineering microstructure solidification titanium aluminides mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80741
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania
  Sojka Jaroslav ; M3000  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 117 s
  microstructure mechanical properties mechanické vlastnosti mikroštruktúra liatina strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66771
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Development and complex structural and mechanical characterization of lead-free solders with additions of rare earth elements
  Drienovský Marián ; M1000  Janovec Jozef (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 122 s príl
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering lead-free solders thermal analysis mechanical properties microstructure termická analýza termodynamika bezolovnaté spájky mikroštruktúra mechanické vlastnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75646
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv procesu karbonitridovania uhlíkových a nízkolegovaných konštrukčných ocelí na ich štruktúru a úžitkové vlastnosti
  Kocúrová Karin ; M1100  Hazlinger Marián (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 123 s príl
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering fractography microstructure fraktografia mikrolegované ocele mikroštruktúra karbonitridácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75636
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Formovanie intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát : Dizertačná práca
  Pocisková Dimová Katarína ; M140  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 95 s., autoreferát, CD-ROM
  microstructure thermal properties lead-free solders soldering aktivačná energia mikroštruktúra tepelné vlastnosti vzácne zeminy bezolovnaté spájky mäkké spájkovanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63817
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Použitie intersticiálnych fáz volfrámu (prášok WC) a titánu (prášok TiB2) na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje : Dizertačná práca
  Úradník Peter ; M3000  Chaus Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011 . - 144 s., autoreferát, CD-ROM
  crystallization heat treatment microstructure modification tepelné spracovanie mikroštruktúra legovanie rýchlorezná oceľ strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63819
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
  Kršiaková Ľudmila ; M3000  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  micro-hardness microstructure mechanical properties laser welding formability numerická simulácia mikrotvrdosť mikroštruktúra mechanické vlastnosti laserové zváranie tvárniteľnosť strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63854
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky : Dizertačná práca
  Lechovič Emil ; M3000  Ulrich Koloman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 153 s., autoreferát, CD-ROM
  shear strength microstructure thermal cycling lead-free solder mikroštruktúra tepelné cyklovanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63815
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov
  Bárta Jozef ; M3000  Marônek Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  mechanical properties microstructure nitrooxidation mechanické vlastnosti makroštruktúra mikroštruktúra nitrooxidácia korózna odolnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54625
  dizertačná práca
  book

  book

 10. Recyklácia horčíkových zliatin
  Oslanec Peter ; M130 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering microstructure properties vlastnosti mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75659
  dizertačná práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.