Search results

 1. Monitoring pretvorenia oceľovej konštrukcie mosta
  Igondová Magdaléna ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial polar method deformation most Apollo priestorová polárna metóda pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79883
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Metódy určovania plastickej deformácie materiálu v procesoch tvárnenia
  Galbavý Marek ; M  Šugárová Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 78s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies deformation optical scanning systémy hodnotenia pretvorenie plastická deformácia optické skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87589
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
  Šajdová Ivana ; M  Martinkovič Maroš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies strain orientation deformation orientácia deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84868
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv veľkosti pretvorenia na výsledné základné vlastnosti výtvarkov
  Adamcová Natália ; M  Ridzoň Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies deformation mechanical properties mechanické vlastnosti pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102524
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv predpätia závesných lán na deformačný stav mosta SNP
  Zárycký Peter ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics deformation ANSYS ANSYS predpätie ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83954
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
  Frnčík Ondrej ; M  Martinkovič Maroš (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies metal spinning deformation deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78901
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv pretvorenia na spevnenie rúrových prechodov tvárnených za studena
  Bartoš Milan ; M  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 53s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies mechanical properties deformation mechanické vlastnosti pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58096
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Statická analýza rotačne symetrickej dosky na pružnom podloží
  Tisovský Milan ; V  Dický Jozef (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering force deformation analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60586
  bakalárska práca
  book

  book

 9. book

  book

 10. Meranie posunov a deformácií stavebných objektov
  Smolík Karol ; V  Hašková Veronika (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography measurement displacement deformation meranie posun objekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48565
  bakalárska práca
  book

  book