Search results

 1. Návrh výučbovej aparatúry pre realizáciu tenzometrických meraní pre základné spôsoby namáhania
  Oravcová Eva ; M  Oravcová Jarmila (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2014 ; Degree program : 195 . - 65s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems deformation sensors namáhanie snímače deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99156
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Optimalizácia ohýbania výmenníkových rúrok
  Adamčeková Michaela ; J  Schrek Alexander (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 60
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials deformation pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103809
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Výpočet koncentrácie napätia na veku vysokotlakého reaktora
  Kováč Tomáš ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics deflection deformation stress pretvorenie deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103593
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vplyv tepelného účinku laserového lúča na vlastnosti ocele TRIP 780 s rôznym stupňom deformácie
  Valko Martin ; J  Iždinská Zita (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials laser laser microstructure hardness deformation laser welding makroštruktúra pretvorenie laserové zváranie tvrdosť mikroštruktúra laser laser strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94932
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Geodetický monitoring dynamických pretvorení technologického zariadenia
  Poláčková Silvia  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography geodetic monitoring deformation frekvencia geodetický monitoring pretvorenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84443
  diplomová práca
  book

  book

 6. Racionalizácia výroby spojkových obložení
  Matula Peter  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 77 s príl
  obrábanie a montáž Machining and Assembly deformation obrábanie deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80033
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Meranie statickej deformácie tenkostennej súčiastky pri 5-osovom frézovaní
  Kösegi Tomáš  Buranský Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 79 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production measuring deformation meranie deformácia 5-osové frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80371
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Počítačová podpora hodnotenia napäťovo-deformačných stavov materiálu = Computer aided evaluation of strain processes in material : Diplomová práca
  Kollár Michal  Šugárová Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 61
  deformation počítačová podpora počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72662
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Komplexná staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Drobný Dušan ; V250  Ivánková Oľga (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  nosné konštrukcie pozemných stavieb Structures of Buildings deformation deformácie seizmicita výšková budova zaťaženie vetrom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69591
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza deformácií podložia plavebných komôr v Gabčíkove
  Hromada Martin ; V150  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering settlement deformation stabilita sadanie interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68941
  diplomová práca
  book

  book