Search results

 1. Priemyselný objekt - miesto pre architektúru a technológiu
  Heliová Marína ; A4140 
  Stavba . roč.12, č. 1-2 (2009), s.20-22
  priemyselná architektúra priemyselné objekty
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article