Search results

 1. Návrh modelu a generátora prezentačnej logiky JSF aplikácie
  Kaniansky Tomáš ; E  Kossaczký Igor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 87 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics model MDA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92268
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh riadiaceho systému pre model vozidla
  Varga Rudolf ; M  Škulavík Tomáš (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 72s CD
  barrier sensor prekážka model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98575
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zlepšenie zvolených parametrov výrobného systému v Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.
  Majko Patrik ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 78s CD
  experiment experiment simulation experiment experiment model simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98469
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie simulácie pre zlepšenie výroby na linke Belt-drive
  Repka Michal ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 67s CD
  optimization experiment experiment simulation simulácia optimalizácia experiment experiment model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98435
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Modelovanie únikov vybraných nebezpečných látok
  Smolka Jakub ; M  Rantuch Peter (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 102s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety leakage stability accident stabilita model havária rozptyl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98596
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zlepšenie parametrov výrobnej linky pomocou simulácie
  Lengsfeld Miroslav ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 965 . - 85s CD
  experiment experiment simulation simulácia experiment experiment model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98731
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zlepšenie procesu výroby okien
  Pišteková Gabriela ; M  Jurovatá Dominika (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 81s CD
  production optimization simulation pracovná sila produkcia optimalizácia simulácia model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Model skladového systému
  Braniša Tomáš ; M  Križanová Gabriela (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 69s CD
  Witness model regálový zakladač
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98498
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie kódu MCNP pri analýze neutrónovo fyzikálnych vlastností VVER 440
  Ištokovič Daniel ; E  Haščík Ján (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 79 . - 76 s
  Elektroenergetika Power Engineering fuel assembly model VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101512
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Austria Trend Hotel - monolitická železobetónová konštrukcia
  Dvoranová Veronika ; V  Gajdošová Katarína (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings wall slab column doska stĺp model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100786
  diplomová práca
  book

  book