Search results

 1. Označovanie kódu značkami s informáciou o kontexte
  Zeleník Dušan ; I200  Bieliková Mária ; I200
  WIKT 2012 : . s.53-56
  značky metadáta kód kontext
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Nelineárna architektúra - Generované formy
  Bátor Jozef ; A8180 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.50-55
  generované formy systém kód
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article