Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus267 dbp^"
 1. Návrh slnečného energetického systému v rodinnom dome
  Uváčková Michaela ; V  Skalík Lukáš (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 985
  heat balance solar energy tepelná bilancia slnečná energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103954
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pre rodinný dom
  Renczés Balázs ; J  Muškát Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 44
  energetické strojárstvo Power Engineering biomass heat pump solar energy slnečná energia tepelné straty budovy biomasa tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84121
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh solárneho energetického systému pre rodinný dom v ostrovnej prevádzke
  Goda Martin ; J  Masaryk Michal (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 44
  energetické strojárstvo Power Engineering solar energy solárny kolektor slnečná energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89420
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Energetické pasívne domy
  Faragó Zoltán ; V  Skalík Lukáš (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 23.06.2014 ; 985
  heat pump geothermal energy solar energy tepelné čerpadlo geotermálna energia solárne kolektory slnečná energia obnoviteľné zdroje energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103575
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Konštrukčný návrh lacného tepelného kolektora pre rodinný dom
  Csuka Zoltán ; J  Soják Marek (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo tank solar energy zásobník slnečná energia solárny systém absorbér solárny kolektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68970
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Monitorovanie charakteristík zariadení pre priame využitie slnečnej energie = Monitoring of characteristics of devices for direct solar energy utilization : Bakalárska práca
  Šprochová Renáta  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  zdroje energie slnečná energia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh bivalentného zdroja tepla pre rodinný dom [CD-ROM]
  Koleda Igor ; J  Čurka Daniel (xxx) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 45 s
  slnečná energia solárne kolektory solar energy solar cells
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody [CD-ROM]
  Ďurčík Miroslav ; J  Kučák Ľubor (xxx) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 51 s
  slnečná energia slnečný kolektor absorbér teplá voda solar energy Solar collectors
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Energetické bilancie súvisiace s využívaním slnečnej energie = Energy budget contiguous with exploitation of solar power : Bakalárska práca
  Kubica Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  slnečná energia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Netradičné možnosti využitia slnečnej energie = Untraditional possibilities of using of solar energy : Bakalárska práca
  Zaoralová Lucia  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  slnečná energia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book