Search results

 1. Interpretácia štatistiky a dát : podporný učebný materiál / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 244 s.
  ISBN 978-80-8143-212-5
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Interpretácia štatistiky a dát / aut. Milan Terek
  Terek Milan 
  5., dopl. vyd.
  Košice Equilibria 2017 . - 458 s.
  ISBN 978-80-8143-213-2
  štatistika teória pravdepodobnosti
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Štatisticko-ekonomické aspekty požiarnej bezpečnosti / aut. Jozef Klučka, Vladimír Mózer
  Klučka Jozef  Mózer Vladimír
  1. vyd.
  Žilina Žilinská univerzita 2014 . - 125 s.
  ISBN 978-80-554-0964-1
  štatistika štatistika ekonomická požiarna bezpečnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Applied Data Mining for Business and Industry
  Giudici Paolo  Figini Silvia
  2. vyd.
  Chichester : John Wiley & Sons, 2009 . - 249 s
  ISBN 978-0-470-05887-9
  získavanie dát spracovanie informácií štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  MTF0100
  book

  book

 5. Pravděpodobnost a matematická statistika
  Zvára Karel  Štěpán Jozef
  4.vyd.
  Praha : Matfyzpress, 2006 . - 230 s
  ISBN 80-86732-71-1
  matematika štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 6. Vícerozměrné statistické metody 2
  Hebák Petr  Hustopecký Jiří Malá Iva
  1.vyd.
  Praha : Informatorium, 2005 . - 239 s.;tab
  ISBN 80-7333-036-9
  štatistické metódy štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  SVF0001
  book

  book

 7. Vícerozměrné statistické metody 3 / Aut.: Hebák, P. a kol.
  Hebák Petr  Hustopecký Jiří Pecáková Iva Průša Milan Řezánková Hana Vlach Petr Svobodová Alžbeta
  1.vyd.
  Praha : Informatorium, 2005 . - 255 s
  ISBN 80-7333-039-3
  štatistické metódy štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 8. Vícerozměrné statistické metody 1 / Aut.: Hebák, P. a i.
  Hebák Petr  Hustopecký Jiří Jarošová Eva Jarošová Eva Pecáková Iva
  1.vyd.
  Praha : Informatorium, 2004 . - 239 s.;tab
  ISBN 80-7333-025-3
  štatistika štatistické metódy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  SVF0001
  book

  book

 9. Statistická analýza experimentálních dat
  Meloun Milan  Militký Jiří
  Praha : Academia, 2004 . - 187 s
  ISBN 80-200-1254-0
  štatistická analýza spracovanie dát štatistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0003
  book

  book

 10. Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov
  Pacáková Viera 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 358 s
  ISBN 80-8078-033-1
  štatistika príklady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  R0001
  book

  book