Search results

 1. Biomedicínská statistika : I. Základy statistiky pro biomedicínské obory
  Zvárová Jana 
  1. vyd, 4. dotisk
  Praha : Univerzita Karlova, 2007 . - 218 s
  ISBN 978-80-7184-786-1
  štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Štatistika pre ekonómov : Zbierka príkladov
  Pacáková Viera 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2005 . - 178 s
  ISBN 80-8078-032-3
  štatistika príklady
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0200
  book

  book

 3. Štatistické úlohy a ich riešenie v Exceli
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Bratislava : Statis, 2005 . - 262 s
  ISBN 80-85659-39-5
  Excel štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Štatistické úlohy a ich riešenie v Exceli

  book

 4. Přehled statistických metod zpracování dat : Analýza a metaanalýza dat
  Hendl Jan 
  1. vyd
  Praha : Portál, 2004 . - 583 s
  ISBN 80-7178-820-1
  štatistika štatistické metódy spracovanie údajov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 5. Biomedicínská statistika : III. Statistické metody v epidemiologii. Sv. 1
  Zvárová Jana (Editor)  Malý Marek (Editor)
  1. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2003 . - 236 s
  ISBN 80-246-0763-8
  štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Biomedicínská statistika : III. Statistické metody v epidemiologii. Sv. 2
  Zvárová Jana (Editor)  Malý Marek (Editor)
  1. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2003 . - s. 237-505
  ISBN 80-246-0764-6
  štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Biomedicínská statistika : II. Stochastická genetika
  Zvárová Jana  Mazura Ivan Svatoš Jan
  1. vyd, dotisk
  Praha : Univerzita Karlova, 2002 . - 171 s
  ISBN 80-246-0264-4
  štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Biomedicínská statistika

  book

 8. Súpis miest a obcí Slovenskej republiky 2000=Directory of the towns and communes of the SR
  Bratislava : GEOTEXT, 2000 . - 284 s
  ISBN 80-968352-0-3
  Slovensko geografia štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  FCHPT0001
  book

  book

 9. Statgraphics plus for Windows. Version 2 : User Manual
  Rockville : Manugistics, 1995 . - preruš.str
  špeciálne programy štatistika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Odvetvová klasifikácia ekonomických činností : 1.revízia
  1.vyd.
  Bratislava : Štatistický úrad SR-Veda, 1994 . - 233 s
  ISBN 80-88707-08-0
  druhy práce štatistika
  príručka
  book

  book