Search results

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2001 : Vysoké školy
  Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 2002 . - 272 s
  štatistika
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2001 = Statistical Yearbook of the Slovak Republic
  Bratislava : Veda, 2001 . - 685 s príl.
  ISBN 80-224-0694-5
  štatistika Ročenky štatistické Slovensko
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  SJF1001
  MTF1000
  R0001
  book

  book

 3. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2000 = Statistical Yearbook of the Slovak Republic + CD-ROM
  Bratislava : Veda, 2000 . - 719 s príl.
  ISBN 80-224-0650-3
  štatistika Ročenky štatistické Slovensko
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  FEI0100
  SJF0200
  MTF1000
  R0001
  SVF0001
  book

  book

 4. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1999 = Statistical Yearbook of the Slovak Republic 1999
  Bratislava : Veda, 1999 . - CD-ROM
  štatistika Ročenky štatistické-CD Slovensko-ročenky štatistické-CD
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF1000
  book

  book

 5. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1999 = Statistical Yearbook of the Slovak Republic + CD-ROM
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 1999 . - 718 s príl.grafy
  ISBN 80-224-0590-6
  štatistika Ročenky štatistické Slovensko-ročenky štatistické
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  SJF1001
  MTF1000
  R0001
  book

  book

 6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1997 = Statistical yearbook of the Slovak Republic
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 1997 . - 727 s
  ISBN 80-224-0508-6
  štatistika Slovensko-ročenky štatistické
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  FEI0100
  SJF0002
  book

  book

 7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1994
  1.vyd.
  Bratislava : Veda, 1995 . - 585 s
  ISBN 80-224-0444-6
  štatistika
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Statistická ročenka České a Slovenské Federativní republiky 1990
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1990 . - 740 s
  ČSFR štatistika 1990 ročenky
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF1000
  book

  book

 9. Čísla pro každého 1990
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1990 . - 369 s
  ČSSR štatistika 1990 ročenky
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1989
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 716 s
  ČSSR štatistika 1989 ročenky
  ročenka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF1000
  book

  book