Search results

 1. Štatistické prebierky porovnávaním. STN 01 0261. ISO 2859-1 : Časť 1: Preberacie plány AQL na kontrolu každej dávky v sérii. Apríl 2004
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2004 . - 108 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Štatistika. STN 01 0216. ISO 3534-3 : Slovník a značky. Čast 3: Navrhovanie experimentov. Apríl 2003
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2003 . - 56 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Štatistické prebierky porovnávaním. STN 01 0261. ISO 2859-4 : Časť 4: Postupy pri posudzovaní stanovených úrovní kvality. November 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 20 s
  štatistika kvalita
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Regulačné diagramy. STN 01 0272. ISO 7870 : Všeobecná príručka a úvod. August 2000
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000 . - 16 s
  štatistika regulácia
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Štatistické prebierky porovnávaním. STN 01 0261. ISO 2859-0 : Časť 0: Úvod do systému štatistických prebierok porovnávaním podľa ISO 2859. Apríl 2000
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000 . - 72 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Diagramy kumulatívnych súčtov. STN 01 0266. ISO/TR 7871 : Príručka pre riadenie kvality a analýzu údajov použitím metódy CUSUM (kumulatívnych súčtov). November 1999
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999 . - 56 s
  štatistika riadenie kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Štatistika. STN 01 0216. ISO 3534-2 : Slovník a značky. Čast 2: Štatistické riadenie kvality. Júl 1999
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999 . - 48 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Štatistika. STN 01 0216. ISO 3534-1 : Slovník a značky. Čast 1: Pravdepodobnosť a všeobecné štatistické termíny. Júl 1999
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999 . - 56 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Statistická kontrola jakosti. STN 01 0226. ST SEV 1934-79 : Metody náhodného získání výběru kusových výrobků. Účinn.: 1.1.1982
  Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1981 . - 15 s
  štatistika
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book