Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus27053 avs^"
 1. Hydraulický návrh znižovania hladiny podzemnej vody - Strategický park Nitra
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170 Gramblička Miroslav ; V170
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 2015 . - 30 s.
  hydraulický návrh podzemná voda Strategický park Nitra
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Simulácia odberu vody a jeho vplyv na režim podzemnej vody v okolí exploatačných jazier
  Baroková Dana ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Malík Peter
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2010 . - 64 s
  podzemná voda groundwater
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Hladinový režim podzemných vôd v okolí plánovanej MVE Želiezovce (Numerický model - súčasnosť a prognóza)
  Baroková Dana ; V170  Dušička Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 32 s
  hladinový režim malá vodná elektráreň podzemná voda groundwater small hydropower plant surface water regime
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Hladinový režim podzemných vôd v okolí plánovanej MVE Kamenín (Numerický model - súčasnosť a prognóza) : I. etapa riešenia
  Dušička Peter ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 28 s
  hladinový režim podzemná voda malá vodná elektráreň groundwater small hydropower plant surface water regime
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Matematický model posúdenia vplyvu vzdutia na hladinový režim podzemných vôd v okolí MVE Šarovce : Technická správa
  Baroková Dana ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 78 s
  small hydro power plant mathematical model groundwater malé vodné elektrárne matematické modely podzemná voda
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Určenie priebehu hladiny podzemnej vody a smeru prúdenia v oblasti obce Žemberovce
  Baroková Dana ; V170  Wild Marek Kopecký Miloslav ; V150 Dušička Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2005 . - 15 s
  model podzemná voda prúdenie vody flow regime groundwater modeling
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.