Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus27053 ddp^"
 1. Určenie vplyvu trasy prepojenia železničného koridoru TEN-T na prúdenie a režim podzemných vôd.
  Kinczer Tomáš ; V170  Baroková Dana (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering groundwater modelovanie TEN-T podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91909
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla voda-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
  Štefanec Milan ; J  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Thermal Power Engineering gas boiler economic efficiency energy efficiency water heating heat pump plynový kotol ekonomická efektívnosť energetická efektívnosť ohrev vody podzemná voda tepelné čerpadlo tepelné energetické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95052
  diplomová práca
  book

  book

 3. Monitorovanie a hydraulická ochrana podzemných vôd
  Strémiová Hana  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 65 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79655
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vývoj kvality vody vo vybraných vodných zdrojoch žitného ostrova a návrh možnej úpravy podzemnej vody z vodného zdroja Jelka
  Vargová Oľga 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 76 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety water treatment hydrogeology water resource groundwater úprava vody hydrogeológia vodný zdroj podzemná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79861
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Monitorovanie kvality podzemných vôd v Trnavskom regióne
  Záhorec Peter  Michalíková Anna (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  podzemná voda spektrofotometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75609
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv spôsobu zavlažovania poľnohospodárskych pôd na ohrozenie podzemných vôd dusičnanmi = Influence of irrigation method to the groundwater nitrate threat : Diplomová práca
  Procházka Matúš  Sirotiak Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  podzemná voda polutanty zavlažovacie technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.