Search results

 1. Plán obnovy vodovodných sietí vo vybraných vodárenských spoločnostiach na Slovensku
  Marko Ivana ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Dubcová Mária ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 72-76
  plán obnovy vodovodná sieť vodárenské spoločnosti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Vápnik a horčík vo vodách a ich vplyv na distribučnú sieť a ľudské zdravie
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280
  Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody : . S. 55-60
  vodovodná sieť ľudské zdravie vápnik horčík pitná voda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Hydraulické posúdenie vodovodných sietí
  Tóthová Katarína ; 010280  Barloková Danka ; 010280
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . S. 17-25
  vodovodná sieť hydraulické výpočty posúdenie siete straty tlaku schematizácia siete
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Water leakages in public water supply system and how to prevent them
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj
  Journal of Life Sciences . Vol. 7, No. 6 (2013), s.677-685
  úniky vody vodovodná sieť water leakages water supply system
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Monitoring vodovodných sietí ako podpora v procese obnovy
  Hanková Martina ; V280 
  VODA 2013. : . s.65-71
  corrosion failure pipe korózia monitoring monitoring porucha potrubia vodovodná sieť water supply network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Zásobovanie a hospodárenie s pitnou vodou vo verejných vodovodoch
  Kriš Jozef ; V280  Galík Matúš ; V280
  VODA 2013 : . s.55-62
  drinking water supply straty vody technical indicators technické ukazovatele vodovodná sieť water distribution network water loss zásobovanie pitnou vodou
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 7. Hospodárenie s pitnou vodou vo verejných vodovodoch
  Galík Matúš ; V280 
  Young Scientist 2012 [elektronický dokument] : . s.nestr.
  drinking water supply straty vody vodovodná sieť water distribution network water losses zásobovanie pitnou vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Optimalizácia vodovodnej siete (abstrakt)
  Nemeš Pavol ; V280 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.320
  hydrodynamický-matematický model hydrodynamic-mathematical model optimalizácia optimalization vodovodná sieť water supply
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 9. Analýza minimálnych nočných prietokov v okrskoch vodovodnej siete
  Tóthová Katarína ; V280  Haluska Juraj
  44. konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.217-223
  spotreba vody straty vody úniky vody vodovodná sieť water consumption water distribution network water leakages water loss
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Water distribution network design optimization using hybrid method
  Čistý Milan ; V160  Bajtek Zbyněk ; V160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra [elektronický zdroj] : . s.115-123
  optimalizácia optimisation vodovodná sieť water distribution network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article