Search results

 1. Stanovenie aktivačnej energie toku tavenín polárnych a nepolárnych termoplastov
  Toráčová Helena ; M  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2014 ; Degree program : 665 . - 47s CD
  Materials Engineering viskozita šmykové napätie reológia plasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96656
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Tokové vlastnosti biodegradovateľných plastov a zmesí
  Straková Veronika ; M  Navrátilová Natália (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering viscosity rheology reológia viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92067
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Meranie vlastností nebezpečných látok zásaditého charakteru
  Dzíbelová Simona ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety composition viscosity nebezpečné látky hustota viskozita zloženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78738
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Sledovanie procesu degradácie kaučukových zmesí pomocou merania reologických vlastností
  Jankovýchová Jana ; M  Seliga Emil (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering viscosity vulcanization rubber rheology vulkanizácia reológia kaučuk viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79419
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Reologické vlastnosti polyolefínov
  Gyarmati Robert ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering viscosity rheology polyolefins polymers polyméry viskozita reológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95177
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rekonštrukcia hydrostatického pohonu regulačného uzáveru výtoku z plavebnej komory SVD Gabčíkovo
  Némethy Michal ; J  Stračár Karol (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering viscosity hydraulický piest plavebná komora viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83111
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Sledovanie vybraných parametrov pre hodnotenie kvality produktov vákuovej destilácie
  Čačík Augustín ; M  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering oil vákuová destilácia ropa viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79435
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Reológia biodegradovateľných plastov
  Bilický Michal ; M  Navrátilová Natália (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 53s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering viscosity rozložiteľnosť viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74883
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Oleje pre spaľovacie motory (Oils for Combustion Engines) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Klinovský Michal ; J0030  Petrák Peter (xxx) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 58 s
  motorový olej viskozita aditíva motor oil viscosity
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book