Search results

 1. Reológia tavenín vybraných termoplastov
  Komarňanský Matúš ; M  Náplava Antonín (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 667 . - 69s CD
  Materials Engineering viscosity rheology polyethylene polypropylene viskozita reológia polyvinylchlorid polyetylén polypropylén termoplasty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99706
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Posúdenie vplyvu starnutia penotvorných koncentrátov na ich vybrané vlastnosti
  Zabáková Monika ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 670 . - 64s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety viscosity hustota viskozita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98497
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Sledovanie zmien vnútorného usporiadania materiálov na báze polymérov pomocou fyzikálnych metód
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 49s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering viscosity aktivačná energia viskozita reológia kaučuková zmes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Reologická analýza vybraných druhov polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Rumanský Matej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 61 s., CD-ROM
  viscosity temperature rheology šmykové napätie reológia viskozita teplota spracovanie a aplikácia nekovov Processing and Application of Non-Metals
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75389
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book