Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
  Kollárová Tatiana  Hasayová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  odmeňovanie zamestnanec remuneration improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46901
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book