Search results

 1. Realizácia projektu "Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova"
  Sokáč Marek ; V280 
  Odpadové vody 2010 : . s.20-24
  Liptov Kohézny fond kanalizácia sewerage
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Systém finančného riadenia Kohézneho fondu
  Korauš Michal  Rusko Miroslav ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.403-410
  Kohézny fond finančné riadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article