Search results

 1. Požiadavky individuálneho prístupu pri návrhu vyhradených technických zariadení
  Janček Tomáš ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 154-157
  pressure vessel arc welding oblúkové zváranie tlaková nádoba
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Havária tlakovej nádoby
  Kluka Martin ; J0040  Peciar Marián ; J0040
  Novus Scientia 2009 : . s.474-183
  tlaková nádoba havária pressure vessel breakdown
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article