Search results

 1. Hydraulic analyses of fire hose nozzle
  ALMUKAIMI Hamad Y.A.Y.S. ; V  Šoltész Andrej (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering Reynolds number
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55640
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD] : bakalárska práca
  Pichňa Juraj ; J0070  Varchola Michal (xxx) ; J0040
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 43 s
  prevádzkové náklady investičné náklady operating costs Reynolds number
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book