Search results

 1. Návrh úloh realizovaných vo virtuálnom programe RobotStudio a ich verifikácia v reálnom prostredí pomocou priemyselného robota IRB 120
  Margetiny Marek ; M  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 195 . - 62s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems robotics automatizácia robotika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98991
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Navigácia mobilného robota s využitím ARToolkit-u
  Stránsky Peter ; E  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 81 s 5 príl.
  robotics location lokalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82138
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh Servosystému so synchrónnnym motorom
  Tichý Alexander ; E010  Dúbravský Jozef (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 70 s 5 príl.
  robotics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82141
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh softvérového a hardvérového riešenia riadenia pohybu mobilného robota
  Varga Miroslav ; E  Dorner Jozef (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 95 s 7 príl.
  robotics robot hardware software softvér riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82144
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Monitorovanie a kontrola dávkovania laku v procese lakovania výliskov z polykarbonátu
  Vrba Václav ; E  Šturcel Ján (Thesis advisor) ; E1110
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s príl.
  robotics control system riadiaci systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86442
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Automatizovaná linka na plnenie fliaš
  Martinka Juraj ; E  Jurišica Ladislav (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 63 s 5 príl.
  robotics process control process improvement automation riadenie procesov zlepšovanie procesov automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Systém riadenia žonglovania loptičiek s jedným stupňom voľnosti
  Božidar Matúš ; E  Žalman Milan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 93 s 4 príl.
  robotics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79153
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Pracovisko s PLC prístupné cez internet
  Čapucha Ľubomír ; E  Balogh Richard (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 68 s CD-ROOM
  robotics visualization Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81418
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Riadenie hydraulickej sústavy
  Dipčárová Jana ; E  Ťapák Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 59 s 3 príl.
  robotics hydraulic system reconstruction rekonštrukcia hydraulická sústava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81419
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Zber a vyhodnotenie údajov z bezdrôtovo pripojených snímačov
  Maťuga Michal ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 54 s 3 príl.
  robotics accelerometer sensor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81442
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book