Search results

Records found: 83  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus285 auc^"
 1. Computer Networks Security : Theory and Practice
  Wang Jie 
  Beijing : Higher Education Press ; Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 384 s
  ISBN 978-3-540-79697-8
  počítačové siete komunikačné siete komunikačné systémy prenos dát prenosové systémy komunikačné protokoly štandardy zabezpečenie programových systémov zabezpečenie sietí zabezpečenie dát
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 2. Website Optimization
  King Andrew B. 
  Sebastopol : O'Reilly Media, 2008 . - 367 s
  ISBN 978-0-596-51508-9
  počítačové siete vyhľadávanie informácií znalostné inžinierstvo World Wide Web neurálne siete
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Network Analysis, Architecture, and Design
  McCabe James D. 
  3.ed.
  Burlington : Morgan Kaufmann Publishers, 2007 . - 473 s
  ISBN 978-0-12-370480-1
  prenosové systémy komunikačné systémy telekomunikačné siete počítačové siete telefónne siete datové siete komunikačné protokoly štandardy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Využitie videokonferencií vo vzdelávaní / Aut.: Bisták, P. a kol.
  Bisták Pavol ; E010  Dirner Alexander Filanová Jana ; E240 Giertl Juraj Huba Mikuláš ; E010 Jakab František Medvecký Martin ; E070 Murín Pavol
  Košice : Elfa, 2005 . - 185 s
  ISBN 80-89066-94-1
  videokonferencie komunikačné systémy Telekomunikácie počítačové siete internet diaľkový prenos dát vzdelávanie práca v sieťach internet
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  FIIT1000
  book

  book

 5. Modeling the Internet and the Web : Probabilistic Methods and Algorithms
  Baldi Pierre  Frasconi Paolo Smyth Padhraic
  Chichester : John Wiley & Sons, 2003 . - 285 s
  ISBN 0-470-84906-1
  počítačové modelovanie počítačové siete grafické programovanie analýza sieťová internet WWW dokumenty World Wide Web
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Computer networks / [aut.] Tanenbaum,Andrew S
  Tanenbaum Andrew S 
  4.ed.
  Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003 . - 891 s
  ISBN 0-13-038488-7
  počítačové siete komunikačné siete komunikačné systémy prenos dát prenosové systémy komunikačné protokoly štandardy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  FIIT1000
  book

  book

 7. 1001 tipů a triků pro programování v jazyce JAVA
  Kiszka Bogdan 
  Brno : Computer Press, 2003 . - 519 s
  ISBN 80-7226-989-5
  programovacie jazyky programovanie počítačové siete objektovo orientované programovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Introduction to MPEG-7 : Multimedia content description interface / Zost.: Manjunath, B.S
  Manjunath B.S. (Compiler)  Salembier Philippe (Compiler) Sikora Thomas (Compiler)
  Chichester : John Wiley & Sons, 2002 . - 371 s
  ISBN 0-471-48678-7
  rozhrania počítačov dátabázové systémy počítačové siete programovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Sourcebook of ATM and IP internetworking
  Ahmad Khalid 
  Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002 . - 470 s
  ISBN 0-471-20815-9
  počítačové siete komunikačné systémy systémy prenosu dát asynchrónny prenos dát
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Voice over IP technologies : Building the converged network
  Miller Mark A 
  New York : M&T Books, 2002 . - 528 s
  ISBN 0-7645-4907-3
  internet Internet-protokoly sieťové TCP/IP prenos signálov počítačové siete komunikačné protokoly
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.