Search results

 1. Hodnotenie kvality vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  Kordoš Ondrej  Krajčík Michal (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings thermal comfort data mining tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101432
  diplomová práca
  book

  book

 2. Human response to convective and radiant cooling systems
  Kolenčíková Soňa  Székyová Marta (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  Building Services thermal comfort chladiace systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86381
  diplomová práca
  book

  book

 3. Analýza vplyvu umiestnenia a nastavenia klimatizačnej jednotky na tepelnú pohodu na pracovisku
  Šutiaková Michaela  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermal comfort tepelná pohoda človek teplota klimatizačná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89852
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie energetickej náročnosti a tepelného stavu bytového domu pred a po obnove
  Földváry Veronika ; V290  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings thermal comfort energy balance energy consumption energetická náročnosť tepelná pohoda energetická bilancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84135
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh klimatizácie a optimalizácia mikroklimatických podmienok pre vybranú stavbu
  Škrhová Hana  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 102 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermal comfort požiarna ochrana tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79591
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza mikroklimatických podmienok na vybranom pracovisku výrobného podniku
  Šarvaic Peter  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012
  MTF ; . - 79 s
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermal comfort tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79761
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Riadenie teploty v priestoroch inteligentného domu : Diplomová práca
  Smolárik Lukáš ; M6000  Mudrončík Dušan (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011 . - 99 s., CD-ROM
  smart house thermal comfort inteligentný dom tepelná pohoda aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book