Search results

 1. Konštrukcie v architektúre : Edukačný proces v študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia (rozpracovanie výstupov z vedecko-pedagogického kolokvia)
  Ilkovič Ján ; A4140 
  Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008 . - 161 s
  ISBN 978-80-227-2824-9
  konštrukcie konštrukcie pozemných stavieb vzdelávanie fakulta architektúry Ústav konštrukcií v architektúre
  brožúra
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. ICT in education around the world: trends, problems, and prospects / aut. Willem J Pelgrum, Nancy Law
  Pelgrum Willem J.  Law Nancy
  Paríž: UNESCO, 2003 . - 133 s.
  ISBN 92-803-1244-8
  vzdelávanie
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book