Search results

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve
  Hulínová Zdenka ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 112 s
  ISBN 80-227-2214-6
  ochrana práce bezpečnosť ochrana zdravia pracovný úraz riziko zodpovednosť ochranné opatrenia vzdelávanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9100
  book

  book

 2. Ekonomika vzdelávania
  Dudová Iveta 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2003 . - 166 s
  ISBN 80-225-1758-5
  vzdelávanie kapitál ľudský
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book