Search results

 1. Progress in Education / ed. Roberta V Nata
  Nata Roberta V. (Editor) 
  1. vyd.
  New York : Nova Science Publishers, 2017 . - 210 s.
  ISBN 978-1-53610-626-8
  vzdelávanie educational environment
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave : Publikácia o histórii, obsahu, formách a metódach výučby / ed. Robert Špaček, Lukáš Šíp
  Špaček, Robert, ; 052120 (Editor) Šíp, Lukáš, ; 052120 (Editor)
  1. vydanie
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 293 s.
  ISBN 978-80-227-4598-7
  vzdelávanie študijný odbor študijný program učiteľ osobnosti FA STU pôdorysy architektonický návrh architektonický model
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (20) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5100
  book

  book

 3. Student Engagement: Leadership Practices, Perspectives and Impact of Technology / ed. Jaime Hawkins
  Hawkins, Jaime (Editor)
  New York : Nova Science Publishers, 2015 . - 124 p.
  ISBN 978-1-63482-371-5
  education vzdelávanie classroom universal design učebňa students
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0102
  book

  book

 4. Podmieňujúce faktory kvality vzdelávania v oblasti tvorby vnútorného prostredia : Medzinárodná vedecká dizajnérska a interiérová konferencia v rámci projektu KEGA č.3/4300/06 12. september 2008 Zvolen
  1. vydanie
  Zvolen : TU vo Zvolene, 2008 . - CD-ROM
  ISBN 878-80-228-1886-5
  vnútorné prostredie vzdelávanie
  zborník
  (6) - článok
  book

  book

 5. Finance a účetníctví ve věde, výuce a praxi : Sborník mezinárodní konference, Zlín 28.-29.dubna 2005
  Palička Stanislav (Editor) 
  Zlín : Tomas Bata University, 2005 . - 208 s, +CD-ROM
  ISBN 80-7318-288-2
  vedy spoločenské financie vzdelávanie
  zborník
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 6. IEEE international conference on advanced learning technologies : Proceedings. Madison, Wisconsin, USA. 6.- 8. Aug. 2001
  Okamoto Toshio (Compiler) 
  Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001 . - 508 s
  ISBN 0-7695-1013-2
  vzdelávanie celoživotné vzdelávanie dištančné vzdelávanie technológia vzdelávania
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. International symposium on telemedicine and teleeducation in practice = Telemedicína a televzdelávanie v praxi : Symposium proceedings. ISTEP 2000. Košice, Slovac Republic. 22. - 24. March 2000
  Košice : Elfa, 2000 . - 347 s
  ISBN 80-88964-38-5
  Telekomunikácie telemedicína komunikačné systémy počítačové siete internet videokonferencie diaľkový prenos dát vzdelávanie
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0001
  book

  book

 8. Software engineering education and practice. : 1998 international conference : proceedings. Dunedin, New Zeland. 26.- 29. Jan. 1998
  Purvis Martin (Compiler)  Cranefield S (Compiler) MacDonell Stephen (Compiler)
  Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998 . - 421 s
  ISBN 0-8286-8828-9
  programovanie softvérové inžinierstvo vzdelávanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Vzdelávanie v meniacom sa svete : Zborník 3 z vedeckej konferencie : Konf. Nitra. 10.-13.jún 1997
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 1997 . - 601 s
  ISBN 80-967339-9-0
  vedy prírodné vzdelávanie zborníky
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Technológie vzdelávania tretieho tisícročia : Zborník z vedeckej konferencie : Konf. Nitra. jún 1995
  Nitra : Slovdidac, 1995 . - 355 s
  ISBN 80-967339-2-3
  výchova zborníky vzdelávanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book