Search results

 1. Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 29. 6. 2017 [elektronický zdroj]
  Zajacová, Jana, ; 010350 (Editor) Duda, Emil, (rec.) Ellingerová, Helena, ; 010270 (rec.)
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax 29. 6. 2017 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 190 s.
  ISBN 978-80-227-4706-6
  vzdelávanie technické univerzity
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (5) - článok
  book

  book

 2. Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 14. 12. 2017 [elektronický zdroj]
  Zajacová, Jana, ; 010350 (Editor) Duda, Emil, (rec.) Ellingerová, Helena, ; 010270 (rec.)
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania 14. 12. 2017 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2017 . - CD-ROM, 115 s.
  ISBN 978-80-227-4758-5
  vzdelávanie technické univerzity
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (7) - článok
  book

  book

 3. Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : zborník vedeckých prác z medzinárodného kolokvia. Bratislava, SR, 30. 6. 2016 [elektronický zdroj] / Jana Zajacová ; rec. Emil Duda, Helena Ellingerová
  Zajacová, Jana, ; 010350 (Editor) Duda, Emil, (rec.) Ellingerová, Helena, ; 010270 (rec.)
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách 30. 6. 2016 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - CD-ROM, 159 s.
  ISBN 978-80-227-4576-5
  vzdelávanie technické univerzity
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (9) - článok
  book

  book

 4. Informačné technológie v riadení a vzdelávaní : Medzinárodný vedecký seminár, Nitra 28.1.2010
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010 . - CD ROM
  ISBN 978-80-552-0336-2
  informačné technológie vzdelávanie riadenie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 5. Média a vzdělávání 2008 : Sborník recenzovaných příspevků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2008
  médiá vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book

 6. Pedagogica actualis I. Pedagogické otázky prípravy učiteľov
  1. vyd
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008 . - 240 s
  ISBN 978-80-8105-017-6
  príprava učiteľov pedagogická príprava vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 7. Infotech 2007 : Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 11.9.2007. Olomouc, Česká republika
  1. vyd
  Olomouc : Votobia, 2007 . - Sborník 1 : 471 s, Sborník 2 + CD-ROM
  ISBN 978-80-7220-301-7
  informačné technológie komunikačné technológie vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (11) - článok
  book

  book

 8. Média a vzdělávání 2007 : Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference
  Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2007
  ISBN 978-80-86578-73-6
  médiá vzdelávanie
  https://www.media4u.cz/sbornikmeavz2007.pdf
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Veda - vzdelávanie - prax : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie VVP 2007 - 3. diel. Nitra, 14.-15.11.2007
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007
  ISBN 978-80-8094-204-5
  veda vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 10. Inovácie v ekonomickom vzdelávaní : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 19.11.2007
  Bratislava : Ekonomická univerzita, 2007 . - 143 s
  ISBN 978-80-225-2431-5
  vzdelávanie pedagogika
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book