Search results

 1. Modulárny výučbový systém s dôrazom na motiváciu a interakciu
  Vargovčíková Mária ; E  Pásztó Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 50 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics interaction motivation education modularity modularity interakcia motivácia vzdelávanie modularita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103175
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh zlepšenia systému riadenia talentov v podmienkach Bekaert Hlohovec, a.s.
  Fatranská Andrea ; M  Koltnerová Kristína (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education talent management proces vzdelávanie talent
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103451
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh systému rozvoja zamestnancov so zameraním na rast a udržateľnú výkonnosť zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Šmidáková Janka ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 83s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management learning návrh systému vzdelávanie rozvoj zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98996
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh osobného rozvoja zamestnancov oddelenia CIP v podniku Magna Slovteca, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  Sedláková Dominika ; M  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 86s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education riadenie kariéry rozvoj ľudských zdrojov vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99232
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
  Baláž Martin ; M  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 90s CD
  education database information system vzdelávanie databáza MySQL UML informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Systém vzdelávania v oblasti BOZP v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
  Bučko Ján  Koreň Jozef (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety e-learning pracovný úraz vzdelávanie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90056
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku Jasplastik - SK, s.r.o.
  Klementis Vladimír  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management assessment education performance medziľudské vzťahy komunikácia hodnotenie vzdelávanie pracovný výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90503
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Procházka Maroš  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education training zamestnanci tréning vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90511
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
  Živčic Peter  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education rozvoj zamestnancov vzdelávanie zamestnancov rozvoj vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90541
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kaštieľ Gbeľany - pamiatková obnova pre účely vzdelávaco-turistického centra
  Joneková Kamila ; A  Polomová Beata (Thesis advisor) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  education tourism vzdelávanie kaštieľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94510 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE95B465952BB5C001024AB19651
  diplomová práca
  book

  book