Search results

 1. Inovatívne využitie malých výpočtových zariadení
  Lenčucha Andrej ; I  Tomša Marek (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88136
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Modelovací nástroj pre vytváranie webových aplikácií
  Ustaník Michal ; E  Marček Stanislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 49 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web service webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77877
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Webslužba pre manažovanie audio záznamov
  Bado Dávid ; I300  Pálfy Juraj (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 47 s príl.
  informatika Informatics web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65132
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Extrakcia pomenovaných entít zo slovenského textu
  Kaššák Ondrej ; I200  Kompan Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 44 s príl.
  informatika Informatics web service webová služba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65193
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Aplikácia kompozície webových služieb
  Pomothy Adam ; I200  Bartalos Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 46 s
  webové služby pracovný tok web service informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56944
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Návrh a implementácia informačného systému pre potreby horskej služby
  Liner Lukáš ; E  Marček Stanislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 42 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics počasie webová služba web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56387
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
  Kaniansky Tomáš ; E  Kossaczký Igor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 37 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web service informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64826
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Testovanie dynamických aspektov nástrojov na kompozíciu webových služieb
  Vrablecová Petra ; I200  Bartalos Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 33 s
  kompozícia webových služieb web service webová služba informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57016
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Webová aplikácia pre podporu efektívneho fungovania ambulancie lekára
  Uhlár Marek ; I300  Rozinajová Viera (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 69 s príl.
  informatika Informatics web application webová služba web service
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22983
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Podpora kompozície webových služieb kolaboráciou s používateľom
  Sokol Pavol ; I200  Rozinajová Viera (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 44 s
  informatika Informatics web service kompozícia webové služby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22734
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book