Search results

 1. Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová, Martin Mierka
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000 Mierka Martin ; 034000
  Measurement 2019 : . S. 258-261
  LabVIEW remote access measurement web service
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8779972
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Design of control education interactive examples via web service for OpenModelica / aut. Katarína Žáková, Michal Čech
  Žáková Katarína ; 030400  Čech Michal
  CONTROLO 2018 : . S. 242-246
  computer based education web service OpenModelica WebGL model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Scilab based interactive online application for 1st order plant control / aut. Katarína Žáková, Mikuláš Huba
  Žáková Katarína ; 030400  Huba Mikuláš ; 030400
  EDUCON 2017 : . S. 1797-1801
  web service Scilab ScicosLab feedforward control interactive education
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7943093/
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Publikácia vybraných geoúdajov vo webovom prostredí
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  geodata geoportal geoportál geoúdaje infraštruktúra pre priestorové informácie infraštruktúra priestorových dát performance testing Spatial Data Infrastructure web service webové služby záťažové testovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Analýza zdrojov geopriestorových informácií protipovodňovej ochrany dostupných v prostredí WEBU
  Kliment Tomáš  Gálová Linda ; V130 Ďuračiová Renata ; V130 Fencík Róbert ; V210
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.45
  flood protection geopriestorové údaje geospatial data metadata metadáta ochrana pred povodňami web service webové služby
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 6. Vektorové geoúdaje vo webovom prostredí (abstrakt)
  Cibulka Dušan 
  Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : . s.286-287
  open source open source vector geodata vektorové geoúdaje web service webové služby
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Príklad spolupráce akademického a verejného sektora pri testovani komponentov infraštruktúr priestorových informácií (abstrakt)
  Kliment Tomáš  Cibulka Dušan Tuchyňa Martin Koška Martin Mozolík Peter Tóbik Ján
  ENVIRO I FÓRUM 2011 : . s.34-35
  infraštruktúra priestorových dát Spatial Data Infrastructure testing testovanie web service webová služba
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  article

  article

 8. Webové služby a geografické informačné systémy
  Cibulka Dušan 
  Juniorstav 2010 : . s.nestr.
  geografické informačné systémy Geographic Information System interoperabilita web service webové služby internet
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article