Search results

 1. Analýza podlahových dosiek v interakcii s podložím
  Králik Juraj ml. ; A4140  Hulla Jozef (rec.) ; V150 Kala Jiří (rec.) Kotrasová Kamila (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 134 s
  ISBN 978-80-227-3614-5
  pravdepodobnosť citlivosť podlahová doska FEM ANSYS Statika stavebná
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  SVF0500
  book

  book

 2. Efektívny výpočet seizmického pohybu metódou konečných elementov
  Balažovjech Martin ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 82 s
  ISBN 978-80-227-3313-7
  FEM MKP
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book