Search results

 1. Pevnostné posúdenie guľového čapu z hľadiska únavovej životnosti
  Valkovič Vojtech ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103682
  diplomová práca
  book

  book

 2. Posúdenie zmeny priemeru reaktora na zmenu jeho deformačného a napäťového stavu v lokalite tesniaceho krúžku
  Legath Ladislav ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM plasticity plasticita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103797
  diplomová práca
  book

  book

 3. Multiškálové modelovanie poréznych piezoelektrických materiálov
  Kurfürst Aleš ; J  Sládek Ján (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM piezoelectricity MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94811
  diplomová práca
  book

  book

 4. Analýza únosnosti ramien prívesov
  Jorík Štefan ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94815
  diplomová práca
  book

  book

 5. Analýza ohybu dosiek s poréznou mikroštruktúrou
  Musil Bruno ; J  Sládek Vladimír (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM crack pore trhlina pór MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95027
  diplomová práca
  book

  book

 6. Elektro-tepelná analýza priemyselnej vidlice s bezkrutkovými kontaktmi
  Murín Peter ; E  Murín Justín (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering FEM temperature rise oteplenie MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89326
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Statické riešenie vežového vodojemu
  Kiss Tibor ; V  Jendželovský Norbert (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering FEM ANSYS ANSYS MKP ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91848
  diplomová práca
  book

  book

 8. Analyza kruhových betónových nádrží
  Vráblová Kristína ; V250  Jendželovský Norbert (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90728
  diplomová práca
  book

  book

 9. Mechanical response of human spine
  Velísková Petra ; V250  Sokol Milan (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo modeling FEM human spine modelovanie MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93040
  diplomová práca
  book

  book

 10. Výpočet teoretických hodnôt napätí a ich tenzometrické overenie pri tlakovej skúške hrubostennej nádoby
  Fekete Radovan ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94810
  diplomová práca
  book

  book