Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus289 dbp^"
 1. Návrh opatrení v oblasti riadenia výrobných a nevýrobných tokov a zásob v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Hrušovský Jakub ; M  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stock informačné systémy výrobný tok zásoby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78912
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh informačného systému na prácu s textovými informačnými zdrojmi
  Huray Vladimír ; E  Jókay Matúš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - nestr príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics textové reťazce informačné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61637
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Informačný systém elektronického mýta
  Minaříková Petra ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 50 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics databáza database informačné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56529
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Informačné systémy v zdravotníctve I.
  Gabčo Ladislav ; E  Krajčušková Zuzana (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 32 s
  module Telekomunikácie informačné systémy zdravotníctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48964
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Informačné systémy v elektroenergetike
  Petrgál Matej ; E  Šedivý Juraj (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 45 s
  Aplikovaná informatika informačné systémy Elektroenergetika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69835
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Fotonické prvky pre informačné systémy
  Pristič Juraj ; E  Uherek František (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 37 s
  elektronika fotonika informačné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48973
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Informačný systém na elektronickú preskripciu
  Pasternáková Martina ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s
  Aplikovaná informatika informačné systémy preskripcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50024
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina = Proposals of measures to improve the use of software control support of the company Central Slovak Energetics, a joint-stock company Žilina : Bakalárska práca
  Kučera Igor  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  informácia informačné systémy podpora riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica = Proposal if measures for improvement of the Internet and Intranet in the Raven a.s., Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Chudá Andrea  Gabriš Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  informačné systémy internet intranet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrhy opatrení na zefektívnenie prechodu Slovenskej koruny na Euro v podniku ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava Proposals measurement on more effective transition Slovak crowns on Euro in company ZF SACHS Slovakia, a.s. : Bakalárska práca
  Rábek Michal  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 50 s príl., 1 CD-ROM
  informačné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.