Search results

 1. New perspectives of the application of wood based building materials / aut. Alžbeta Pavlendová, Gabriela Pavlendová, Jana Šujanová, Renáta Nováková
  Pavlendová Alžbeta  Pavlendová Gabriela ; 010240 Šujanová Jana ; 064000 Nováková Renáta
  Increasing the use of wood in the global bio-economy : . online, 334-341
  physical properties insulation passive houses construction waste
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85056791202&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=9bbf83e95bc60090abb62a698775a685
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Position of Window in the Wall
  Palková Adela ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 149-153
  passive houses heat loss windows
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Material properties of windows in the building energy concept
  Palková Adela ; V180  Palko Milan ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 116-119
  heat transfer coefficient okná pasívny dom passive houses súčiniteľ prechodu tepla windows
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Position the window in the wall of passive house
  Palko Milan ; V180 
  20th SVS FEM ANSYS Users´Group Meeting and Conference 2012 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  okná pasívna budova passive houses windows
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Window for passive houses and its location in the wall
  Palko Milan ; V180 
  ANSYS 2011 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  okno pasívne domy passive houses windows
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Aluminum window for the passive house
  Palko Milan ; V180 
  ANSYS 2011 [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  Aluminium hliník okná pasívna budova passive houses windows
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Požiadavky tepelnej ochrany budov pri očakávaných zmenách právnych a technických predpisov
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Porotherm 2011 : . s.nestr.
  delivered energy dodaná energia pasívny dom passive houses požiadavky requirements
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Pasívny dom
  Doležel Miloslav ; V180 
  Stavebný trh . Roč.14, č. 3 (2011), s.16-19
  energia energy pasívny dom passive houses sustainable architecture udržateľná architektúra
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Skúsenosti z výstavby domu v pasívnom štandarde
  Palko Milan ; V180 
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : . s.339-344
  energia energy pasívne domy passive houses
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Selected problems of low-energy houses
  Žilinský Juraj ; V180 
  XXXV.Épületszerkezettani konferencia.Baja . s.nestr.
  low-energy housing nízkoenergetický dom pasivny dom passive houses
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article