Search results

 1. Informačné technológie v technológii stavieb I. diel [elektronický zdroj]
  Bažík Peter ; 010270  Ellingerová Helena ; 010270 (rec.) Gašparík Jozef ; 010270 (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - CD-ROM, 95 s.
  ISBN 978-80-263-1101-0
  Microsoft Word Revit informačné technológie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Informačné technológie - Využitie E-learningu : Návody na cvičenia
  Svetský Štefan ; M250  Tanuška Pavol ; M6000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 91 s
  ISBN 978-80-8096-168-8
  informačné technológie eLearning
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - program učebný
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Manažment bezpečnosti IT
  Strnád Ondrej 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 211 s
  ISBN 80-227-1696-0
  informačné technológie informačné systémy spracovanie informácií
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Informační management 1 : Informační požadavky moderního podniku
  Sokolowsky Peter 
  2. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2002 . - 142 s
  ISBN 80-246-0500-7
  informačný manažment informačné technológie informačné systémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 5. Informační management 2 : Organizace a management podnikového zpracování informací
  Sokolowsky Peter 
  2. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2002 . - 86 s
  ISBN 80-246-0501-5
  informačný manažment informačné technológie informačné systémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 6. Informační technologie a systémová integrace
  Voříšek Jiří 
  Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996 . - 198 s
  ISBN 80-7079-895-5
  informačné technológie informačné systémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book