Search results

 1. ISD '2005 : Proceedings of the Fourtheenth International Conference on Information Systems Development: Pre-conference. Karlstadt, Sweden. 14.-17. Aug. 2005
  Nilsson Andres G (Editor)  Gustas Remigijus (Editor) Wojtkowski Wita (Editor) Wojtkowski W. Gregory (Editor) Wrycza Stanislav (Editor) Zupančič Jože (Editor)
  Karlstadt : Karlstadt University Press, 2005 . - 284 s
  ISBN 91-85335-72-X
  informačné technológie Sémantický web
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2000
  book

  book

 2. ITAT 2005 Information Technologies - Applications and Theory: Workshop on Theory and Practice of Information Technologies, Proceedings Slovakia, September 2005 / Edit. Peter Vojtáš
  Vojtáš Peter (Editor) 
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005 . - 390 s
  ISBN 80-7097-609-8
  informačné technológie
  zborník
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT4000
  book

  book

 3. Informatika 2005Zborník prednášok z 8. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 20.- 21. Jún 2005 : Zborník prednášok z 8. konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava, Slovak Republic, 20.-21.6.2005
  Plander Ivan (Editor) 
  Bratislava : Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 2005 . - 368 s
  ISBN 80-969243-3-8
  informatizácia AIS automatizované informačné systémy informačné technológie
  zborník
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Informačné technológie v manažmente výrobných systémov = Information Technologis in Management of Production Systems : Zborník
  Medzinárodná vedecká konferencia (20.- 21.5.2004 : Nitra)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004 . - 1 CD
  ISBN 80-8069-364-1
  informačné technológie manažment výrobných systémov
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. I & IT ´04. Informatika a informačné technológie 2004 : Banská Bystrica, SR. 10.- 11. 9. 2004
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004
  informatizácia AIS automatizované informačné systémy informačné technológie
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 6. ITAT 2004 Information Technologies - Applications and Theory : Workshop on Theory nad Practice of Information Technologies, Proceedings Slovakia, September 2004 / Edit. Peter Vojtáš
  Vojtáš Peter (Editor) 
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003 . - 152 s
  . - 218 s
  ISBN 80-7097-589-X
  informačné technológie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT4000
  book

  book

 7. ITAT 2003 Information Technologies - Applications and Theory : Workshop on Theory nad Practice of Information Technologies, Proceedings Sliezky dom, Slovakia, September 2003 / Edit. Peter Vojtáš
  Vojtáš Peter (Editor) 
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003 . - 152 s
  ISBN 80-7097-564-4
  informačné technológie
  zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3001
  book

  book

 8. Informatika 2001. Zborník prednášok : 6. konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SR. 7.- 8. Nov. 2005
  Bratislava : Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, 2001 . - 290 s
  ISBN 80-969243-3-8
  informatizácia AIS automatizované informačné systémy informačné technológie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0001
  book

  book

 9. Information technology interfaces. ITI 2000 : Proceedings of the 22nd international conference. Pula, Croatia. 13.- 16. June. 2000
  Kalpič Damir (Compiler)  Dobrič Vesna Hljuz (Compiler)
  Zagreb : SRCE Univ.Computing Centre, Univ.of Zagreb, 2000 . - 470 s
  ISBN 953-96769-1-6
  počítačové systémy programovanie informatika informačné technológie rozhrania počítačov umelá inteligencia počítačové siete expertné systémy dátabázové systémy AIS software modelovanie simulácia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0001
  book

  book

 10. Information technology interfaces. ITI 2001 : Proceedings of the 23rd international conference. Pula, Croatia. 19.- 22. June. 2001
  Kalpič Damir (Compiler)  Dobrič Vesna Hljuz (Compiler)
  Zagreb : SRCE Univ.Computing Centre, Univ.of Zagreb, 2000 . - 478 s 14 s. príl.
  ISBN 953-96769-3-2
  počítačové systémy programovanie informatika informačné technológie rozhrania počítačov umelá inteligencia počítačové siete expertné systémy dátabázové systémy AIS software modelovanie simulácia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2000
  book

  book