Search results

 1. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese : Záverečná práca
  Menyhardt Martin  Krelová Katarína (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 35 s 1 CD
  informačné technológie komunikačné technológie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese : Záverečná práca
  Magyaricsová Réka  Krelová Katarína (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 43 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika informačné technológie komunikačné technológie
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Využitie nových informačných technológií v školskej praxi : Záverečná práca
  Minarovský Peter  Hambalík Alexander (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 32 s
  inžinierska pedagogika informačné technológie
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Využitie nových informačných technológií : Záverečná práca
  Slušný Dominik  Hambalík Alexander (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 37 s
  inžinierska pedagogika informačné technológie
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Informačné technológie vo vzdelávaní : Záverečná práca
  Zahradníková Lucia ; C4250  Vašková Ľubica (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004 . - 56 s
  informačné technológie vzdelávanie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní : Záverečná práca
  Drabantová Monika  Vašková Ľubica (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 47 s
  inžinierska pedagogika informačné technológie komunikačné technológie vzdelávanie
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Humanizácia školstva : Záverečná práca
  Vašková Ľubica (Consultant) ; M220  Melcherová Stanislava
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 34 s príl
  informačné technológie humanizácia školstva
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Internet vo vzdelávaní : Záverečná práca
  Stachová Petra  Tináková Katarína (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 33 s
  informačné technológie vzdelávanie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Informačné technológie vo vzdelávaní : Záverečná práca
  Slúka Ján 
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 36 s
  informačné technológie vzdelávanie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Využitie nových informačných a komunikačných technológií študentmi prvého ročníka FCHPT STU z pohľadu absolventov stredných priemyselných škôl : Záverečná práca
  Gavaľová Silvia  Hambalík Alexander (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2002
  MTF ; . - 34 s
  informačné technológie komunikačné technológie inžinierska pedagogika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book