Search results

 1. Intelligent decision support system for modeling transport and passenger flows in human-centric urban transport systems
  Davidich Natalia  Galkin Andrii Davidich Yurii Schlosser Tibor ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120 Nowakowska-Grunt Joanna Kush Yevhen Thompson Russell G.
  Energies . Vol. 15, iss. 7 (2022), online, [16] s., art. no. 2495
  informačné technológie information technology dopravný tok traffic flow toky cestujúcich passenger flows stratégie udržateľnosti sustainable management
  https://www.mdpi.com/1996-1073/15/7/2495
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Vybrané informačné technológie vo facility managemente z hľadiska obnovy budov
  Matúšek Richard ; V270 
  Facility management 2014 : . CD ROM, s. 111-114
  informačné technológie CAD MODELOVANIE
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Voľnočasové aktivity a konverzia výrobných objektov v širšom jadre mesta
  Andráš Milan ; A8180 
  Architektura v Perspektivě 2013 [elektronický zdroj] : . S. 62-66
  architektúra stavebný fond voľnočasové aktivity konverzia informačné technológie conversion retailtainment
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 4. Využívanie informačno-komunikačných technológií v oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu
  Podařil Martin ; M7000  Klierová Martina ; M7100
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.565-568, 2. diel
  informačné technológie výchova a vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Charakteristika a vývoj odvetvia IKT
  Fabová Ľudmila ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.9-15
  informačné technológie informačná spoločnosť informácie a komunikácia information technologies information society information and communication
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Determinanty v oblasti IKT
  Tomlain Juraj ; R2020  Herzka Pavel ; R2020 Nagyová Ľudmila (rec.) Paták Milan R. (rec.)
  Determinanty rozvoje vnitřního obchodu . s.s.66-74
  informačné technológie
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Informačné technológie pre optimalizáciu spotreby elektrickej energie
  Ondriga Ľuboš ; M6000  Božek Pavol ; M6000
  IKT v riadení a vzdelávaní : . s.[5]
  informačné technológie spotreba elektrickej energie LED fotovoltaické panely
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Internet ako fenomén doby
  Klierová Martina ; M7100 
  Media4u Magazine . Č. 3 (2011), s.67-68
  informačné technológie komunikačné technológie
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. CPN Model of the Modbus Protocol
  Ďuďák Juraj ; 070400  Čičák Pavel ; 070400
  Mechatronika 2010 : . S. 35-50
  informačné technológie MODBUS
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Analýza rizík a informačné technológie
  Kuracina Richard ; M5000 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : . s.169-178
  riziká environmentálne informačné technológie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article