Search results

 1. Kvalita služby v širokopásmových sieťach : Obhaj. 07.09.2006. Č.ved.odb. 26-27-9
  Kavacký Matej ; E070  Baroňák Ivan (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 94 s
  Telekomunikácie ATM širokopásmové siete
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book