Search results

 1. Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
  Dedáček Milan ; V  Ároch Rudolf (Thesis advisor) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering rail transport interaction železničná doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79962
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh a realizácia modelu pre riadenie železničnej dopravy a súvisiaceho riadiaceho programu pre stanicu Simatic S7-300
  Franík Jakub ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 65s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry železničná doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66103
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vypracovanie systému riadenia bezpečnosti = Safety Management System Development : Bakalárska práca
  Kusý Roman  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 68 s Prílohy + 1 CD-ROM
  železničná doprava systém riadenia bezpečnosti
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vznik a príčiny nehodových udalostí v železničnej doprave a ich dopad na životné prostredie = Creation and reasons accident damage event in railway transport and its impact on environment : Bakalárska práca
  Kovačič Jaroslav  Balog Karol (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 39 s príl (1 CD-ROM)
  nehodové údalosti železničná doprava životné prostredie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book