Search results

 1. Návrh informačného systému pre ŽSR - Modul dynamika jazdy vlaku
  Behanec Branislav ; M  Križanová Gabriela (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 965 . - 96s CD
  železničná doprava informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102979
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Bezpečnostné štandardy pre bezpečnostne-kritické procesy v železničnej doprave
  Franík Jakub ; M  Strémy Maximilián (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 71s CD
  železničná doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98492
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Výpočet pravdepodobnosti vzniku požiaru v železničných tuneloch v Slovenskej republike
  Dovala Jaroslav  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire safety rail transport požiar železničná doprava bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90010
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Technické špecifikácie pre železničnú interoperabilitu = The technical specifications for railway interoperability : Diplomová práca
  Marušík Jozef  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 102 s 1 CD-ROM
  železničná doprava železničná infraštruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book