Search results

 1. Development of Public Rail Track Transport in Nord-Western Area of Bratislava
  Koštial Matej  Schlosser Tibor ; 010120 Schlosser Peter
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 245, (2017), [8] s.
  železničná doprava rail transport urbanizmus urban planning návrh tram-train tram-train design
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/245/4/042060/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Nové severozápadné rozvojové územie Bratislavy s riešením koľajovej dopravy
  Schlosser Tibor ; 010120  Koštial Matej Schlosser Peter
  Verejná osobná doprava - VOD 2017 : . CD-ROM, s. 63-71
  dopravný prieskum dopravný model železničná doprava traffic survey traffic model rail transport
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Význam a rozvoj území železničných staníc
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Eurostav . roč.14, č.11 (2008), s.10-14
  železničná doprava význam rozvoj
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article