Search results

 1. Podpora obnovy stavebných pamiatok grantovým systémom MK SR
  Makýš Oto ; 010270 
  MUZEOLÓGIA a kultúrne dedičstvo . Roč. 4, č. 2 (2016), s. 149-156
  granty národné kultúrne pamiatky obnova architektonického dedičstva
  článok z periodika
  BDN - 13/NOVÉ Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Stredoveké mestské opevnenia na Slovensku
  Škrinárová Alexandra ; A2120 
  GRANT Journal [elektronický zdroj] . Vol. 2, Iss. 2 (2013), s.s. 66-69
  obnova architektonického dedičstva mestské opevnenie stredovek Slovensko
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Interdisciplinárne vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva - medzinárodné skúsenosti
  Urlandová Andrea ; A3130 
  Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013. Conservation Science, Technology and Industry, 20. - 22. február 2013, Bratislava . s.s. 15-22
  konzervačná veda obnova architektonického dedičstva interdisciplinárne vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Obnova architektonických pamiatok a fotovoltika
  Oravcová Eva ; A8180 
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.85-93
  obnova architektonického dedičstva fotovoltika architectural heritage Photovoltaics Rehabilitation or Revitalization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Môže architekt zastaviť čas?!
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia ; A2120
  Projekt . Roč.53, č.3 (2011), s.61-64
  architektúra hrady Česká republika obnova architektonického dedičstva
  článok z periodika
  article

  article

 6. Zahraničná medzifakultná výučba doktorandov v oblasti obnovy architektonického dedičstva
  Palgutová Katarína ; A2120  Petrášová Silvia Gregorová Jana ; A2120
  Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR . č.44 (2011), s.36-37
  obnova architektonického dedičstva zahraničná výučba
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article