Search results

 1. Štúdium možnosti využitia tepelných čerpadiel vo vybranom podniku = Study of thermic pumps utilization alternatives in selected enterprise : Diplomová práca
  Adamec Matúš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  tepelné čerpadlá
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Konštrukčný návrh čerpadla pre vykurovaciu sústavu rodinného domu pre využitie energie prostredia zemnými sondami [CD-ROM] : Diplomová práca
  Oslejová Alžbeta ; J270  Füri Belo (xxx) ; V290 Čurka Daniel (Consultant) ; J270
  2007
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 61 s
  návrh chladiaceho okruhu tepelné čerpadlá ekologické chladivá kompresory tepelná bilancia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book