Search results

 1. Zásobovanie vodou obce Mestečko
  Hlubocký Miroslav ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 985
  water supply water demand drinking water pitná voda vodovod potreba vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103594
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Význam nádrží pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
  Mačejovská Michaela ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  drinking water supply pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103576
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bezpečnostné a technické aspekty eliminácie nákazy legionelami v rozvodoch vody
  Sliva Jozef ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 68s CD
  Occupational Health and Safety drinking water pitná voda biofilm
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87293
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. book

  book

 5. book

  book

 6. Význam vodných nádrží v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
  Magyarová Monika ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management pitná voda zásobovanie vodou vodná nádrž water supply drinking water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59844
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Železo a mangán vo vodách a spôsoby ich odstraňovania
  Kukučka Lukáš ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  železo pitná voda drinking water iron inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76362
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Hodnotenie metód dezinfekcie pitnej vody v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
  Vargová Oľga 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work legislatíva drinking water legislation pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72636
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Požiadavky na kvalitu vody v budovách
  Naštická Jarmila  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering pitná voda water treatment kvalita vody úprava vody drinking water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76310
  bakalárska práca
  book

  book