Search results

 1. Poloprevádzkové overenie mikrofiltrácie v úprave vody
  Košťál Peter ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning microfiltration drinking water treatment mikrofiltrácia membránové procesy úprava pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104172
  diplomová práca
  book

  book

 2. Poloprevádzkové overenie flotácie v úprave vody
  Reissműller Roman ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering drinking water water treatment pitná voda flotácia úprava vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100468
  diplomová práca
  book

  book

 3. Membránové technológie v úprave vody
  Ivičičová Eva ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning drinking water membrane technology water treatment úprava vody pitná voda ultrafiltrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100563
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vodné dielo Starina z pohľadu dlhodobej prevádzky
  Pavliková Zuzana ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering drinking water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92234
  diplomová práca
  book

  book

 5. Zásobovanie administratívnej budovy zrážkovou vodou z povrchového odtoku
  Praženková Aneta ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Building Services drinking water výšková budova pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94256
  diplomová práca
  book

  book

 6. Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v rodinnom dome
  Maňák Marek ; V  Peráčková Jana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings drinking water pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69709
  diplomová práca
  book

  book

 7. Región Želiezovce - Malé Ludince, zásobovanie vodou
  Bečár Matúš  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering drinking water vodojem pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62568
  diplomová práca
  book

  book