Search results

 1. Príspevok k hybridným metódam riadenia zabezpečenia a analýza priepustností : Č. v. odb. 26-27-9: Obhj. 02.07.2002
  Grellneth Igor ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002 . - 127 s
  Telekomunikácie komunikačné systémy systémy prenosu dát zabezpečenie dát komunikačné kanály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Analýza priepustnosti adaptívnych Go-Back-N schém : V.odb. 26-27-9. Obh.
  Košút Peter ; E240  Polec Jaroslav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 116 s
  prenos dát komunikačné systémy ARQ schémy GBN schémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príspevok k hodnoteniu metód riadenia zabezpečenia prenosu dát : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 05.12.1985 / [aut.] Malý,Oto, Ing.; Škol. Makáň,Florián
  Malý Oto  Makáň Florián (Thesis advisor) ; E230
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 132 s Autoref.1985, 20 s
  oznamovacia technika komunikačné funkcie komunikačné systémy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book