Search results

 1. Optická charakterizácia GaSb : Ved.odb. 26-13-9. Obh. 18.06.2003
  Kučera Michal  Novák Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2002 . - 76 s
  elektronika optoelektronika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Double-heterostructure AlGaAs/GaAs lasers = AlGaAs/GaAs lasery s dvojitým heteropriechodom : V. odb. 26-13-9. Obhajoba 04. 04. 2002
  Kuna Ladislav  Uherek František (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 123 s
  elektronika optoelektronika Lasery chemické
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Light-emitting devices based on ultra-thin GaAs layers in active MQW region = Emitujúce prvky na báze ultratenkých GaAs vrstiev v aktívnej MQW oblasti : V.odb. 26-13-9. Obhajoba 20.12.2000
  Pudiš Dušan  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 107 s
  elektronika optoelektronika fyzika polovodičov polovodičové štruktúry polovodičové materiály LED GaAs
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Resonant cavity enhanced photodetectors : Kand.diz.práca : Obhj. 17.09.1998
  Waclawek Ján  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 87 s
  optoelektronika fotodetektory dutinové rezonátory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Vybrané problémy širokopásmového optického prijímača : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 19.09.1995 / [aut.] Tomáška,Martin, Ing.; Škol. Hábovčík,Peter
  Tomáška Martin ; E030  Hábovčík Peter (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 73 s Autoref.1995, 16 s
  optoelektronika fotodetektory optické prijímače
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book